Geocaching


Geocaching er også en form for orientering.

Se www.gcinfo.no


Ved Geocaching finner du frem til poster

ved hjelp av GPS i stedet for kart og kompass.

GPS finnes på smarttelefoner og nettbrett.

Et kart på skjermen viser hvor postene er.

Kartet viser også hvor du selv er.


Les mer om GPS hvis du ønsker.


For å være med på Geocaching må du laste ned

en app på smarttelefon eller nettbrett.