Mer om GPS


For å bruke GPS, må du ha en sender

som forteller satelitter hvor du er.


Satelitter går i bane rundt jorda.


På smarttelefoner og nettbrett er det en slik

GPS-sender.


Du må også ha en mottaker som viser

på kartet hvor du er.

Det er det også på smarttelefoner og nettbrett.