Når du kommer til en post,

registrerer du at du har vært der.


Kanskje ligger det flere gjenstander på posten.

Da skal du ta med deg en av dem.

Du må selv legge igjen en annen gjenstand

på posten.