Gruppetrening kan være aktiviteter til musikk

som aerobic og step-trening.


Det kan også være å danse.


Spinning er å sykle i en treningssal

med musikk i bakgrunnen.