Treningssentre


Du kan også gå på et treningssenter.

Der kan du som regel gjøre mye forskjellig.


På de store sentrene kan du ofte

være med på gruppetrening.

Da viser og forklarer en instruktør

hva du skal gjøre.

Instruktøren er en person som er flink

til å vise hva du skal gjøre.