Når du lager mat, står og går du.


Når du rydder, går du også.


Når du går for å hente ting,

er du også i aktivitet.


Det er bra for kroppen din! ☺