Der det er heis,

kan du ofte ta trappen i stedet.


Det er lurt av deg å ta trappen

i stedet for heisen.