Hvor mye fysisk aktiv bør du være?


Her skal du lære hvor mye fysisk aktivitet

som er anbefalt for at du skal holde deg frisk

og være i godt humør.


Det er litt forskjellige anbefalinger for:

•     Barn og ungdom

•     Voksne

•     Eldre


Trykk på denne lenken hvis du er under 18 år.

Anbefalinger for barn og ungdom


Trykk på denne lenken hvis du er 18 år eller mer.

Anbefalinger for voksne