For voksne


Voksne bør være fysisk aktiv i

minst 2 ½ time i uka.


Det bør være moderat fysisk aktivitet.

Ved moderat aktivitet puster du fortere enn i ro.


Det kan også være en blanding

av moderat og høy fysisk aktivitet.


Hvis du er fysisk aktiv i mer enn 2 ½ time i uka,

er det bare bra for kroppen din.