Å stadig bevege deg mye,

hjelper deg til å ikke bli tykkere og tykkere.