Forskjellige fysiske aktiviteter


Her skal du få se hvilke aktiviteter i hverdagen

som er bra for helsa di.


Du skal lære om forskjellige måter du kan trene på.


Du får også vite hvor viktig det er

med veiledning og treningsplan når du skal trene.

 

Det er mange måter å være fysisk aktiv på.

Det gjelder både aktiviteter i hverdagen

og trening.