Helse og fysisk aktivitet


Denne kurven viser at jo mer du beveger deg,

jo bedre blir helsen din.