Fysisk aktivitet –

hvorfor er det så viktig?


Her skal du lære om hvorfor fysisk aktivitet

er så viktig for deg.


Du skal lære hvor mye du bør bevege deg,

for å holde deg frisk og være i godt humør.


Du skal lære at også korte, men mange økter

med fysisk aktivitet er bra.