Du, eller en som hjelper deg, bør skrive ned vekten hver gang.

Vekten bør skrives på samme sted hver gang,

for eksempel på et data-skjema som ser sånn ut: