Viktige ingredienser i matvarer


Det man lager mat av, kaller vi ingredienser.


På en matvare skal det stå hvor mye

den inneholder av viktige ingredienser.Det kan for eksempel være hvor mye fisk

det er i en fiskegrateng.