Innhold av næringsstoffer i matvarer


Dette underkapitlet er litt vanskelig.

Det er mange tall og tabeller.

Du kan avtale med hjelperen din om du skal ta det eller ikke.