Hva bør du velge?

Klikk og dra riktig bilde til ruten ved siden av.

honnipuffs
eller
firkorn
havregrotpasse
eller
grot