Hvor mye bør du spise til hvert måltid?


Menn bør spise og drikke litt mer enn kvinner.

Her er ett eksempel for kvinner og ett eksempel for menn.