6 påleggs-porsjoner med fisk tilsvarer omtrent 1 middags-porsjon.